Selvbetjening

Husinstallation

Gode råd om husinstallationer
Som bestyrelsen har gjort opmærksom på ved flere lejligheder skal I som medlemmer være meget opmærksomme på jeres egne antenneinstallationer.

Antenneinstallationer i hjemmet
Distribution af analogt og digitalt SD/HD tv samt bredbånd stiller store krav til signalkvaliteten. I dag er frekvens-området 800 – 862 MHz reserveret til TV kanaler, men videnskabsministeren har besluttet, at det nye 4G netværk (mobilt bredbånd), som sættes i drift fra den 1. januar 2013, kan sende på de samme frekvenser, som antenne-anlæggene alene har benyttet i mange år.

For at forhindre indstråling og derved programforstyrrelser, skal hele signalkæden være godt afskærmet og HF-tæt.
Nyborgnet’s kabelanlæg opfylder disse krav, mens opmærksomhed skal rettes mod hjemmets ”medlemmernes” antenneinstallationer.
I forbindelse med indførelsen af digitale Tv-signaler, er kravet til husstandsinstallationen blevet større.

Alle komponenter der benyttes skal være HF-tætte. Et HF-tæt komponent bliver ikke forstyrret af signalerne fra 4G netværk, DVB-T signaler eller andre luftbårne signaler.
Erfaring fortæller, at hos ganske mange medlemmer opfylder hjemmeinstallationerne ikke disse krav, hvorved billedforstyrrelser kan forekomme.
For vejledning vedrørende korrekte antenneinstallationer, søg oplysninger her på siderne og følg dette link som viser en video fra Digitalt.TV der beskriver:
“Sådan sikrer du dig optimale kabel-tv signaler”