Om foreningen

Nyborg Almene Antennelaug blev stiftet 18.1.1973 af en fremsynet bestyrelse i Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub, Nyborg, her kunne man se de store muligheder i at fællesforsyne byen med TV og radio i en bedre kvalitet end den kvalitet, den enkelte borger selv kunne frembringe med omvendte “river” og “høtyve” på taget.

I starten af planlægningen var det meningen at etablere mindre antennemaster tre forskellige steder i byen, men man besluttede til sidst at rejse én, højere, mast på lejet grund på Nymarksvej. Denne grund har foreningen selv overtaget på et senere tidspunkt.

I starten var der ikke mulighed for at modtage ret mange forskellige TV- og radioprogrammer. Faktisk kunne man kun modtage TV fra Danmarks Radio (ét program) samt tre tyske programmer. På radiosiden kunne man modtage tre danske og tre tyske programmer.

Anlægget var dengang et 230 MHz anlæg, dvs. at der kunne distribueres maksimalt 11 tv-programmer (kanal 2 til kanal 12 i VHF-båndet). Datidens komponenter, som blev brugt i hovedstationen på Nymarksvej, var dog ikke af samme høje standard, som kendetegner dagens komponenter. Derfor valgte man, for ikke at risikere “overstråling” fra et program til et andet, kun at bruge hver anden kanal i anlægget til program-distribution til de enkelte medlemmer.

Man kunne altså kun transportere seks tv-kanaler. Det betød dog heller ikke noget, da det dengang jo kun var muligt at modtage fire tv-programmer i alt.

Først da man nåede hen i slutningen af 1980’erne, og satellitbårne tv-programmer var ved at blive almindeligt, blev det nødvendigt at opgradere anlægget med nyt teknisk udstyr, så man reelt kunne fremføre op til 11 tv-kanaler i anlægget, men stadig kun i VHF-området.

Denne udvidelse løste det umiddelbare behov for flere tv-programmer til medlemmerne.

Men allerede i begyndelsen af 1990’erne blev spørgsmålet om en yderligere udvidelse aktuel.

Dog blev et forslag om kun at udvide anlægget til 400 MHz, altså også distribuere programmer i S-kanal-området, nedstemt.

Bestyrelsen arbejdede derfor videre med et projekt, hvor udvidelsen skulle gælde frekvensområdet helt op til 860 MHz, altså både S-kanalerne og UHF-området.

Dette var et projekt til mange millioner kroner, men, kombinationen af at foreningen altid har ført en fremsynet økonomisk politik, med henlæggelser til udvidelser, vedligehold og opgraderinger, samt grundig research om tidens tekniske formåen, gjorde at medlemmerne i 1995 kunne præsenteres for et projekt, som kun ville kræve få hundrede kroner i ekstra betaling pr. medlem.

Projektet blev vedtaget med 100% enighed.

Anlægget blev derfor igen udvidet, så det i dag er i stand til at distribuere TV- og radioprogrammer i fuldt omfang inden for de rammer, som lovgivningen tillader.

Ved juletid i 1996 startede foreningen sin egen “INFO-Kanalen”, som løbende orienterer medlemmerne om relevante ting i foreningen, kombineret med vejrobservationer og -udsigter fra hhv. foreningens egen vejrstation, DMI og VEJR2. Herudover bringes informationer fra det lokale erhvervsliv.

I 1999 indgik Nyborg Almene Antennelaug en aftale med Dansk Kabel TV A/S, så medlemmerne, via fællesantennen, kan kobles til Internettet på højhastigheds ”Flat-Rate”. Dette har vist sig at være et uhyre populært tiltag for foreningens medlemmer. Økonomisk belaster det ikke de medlemmer, som “kun” ønsker at se TV og høre radio, da aftalen udelukkende betales af de medlemmer, som er på nettet via NAA.

Foreningens generalforsamling i 2001 besluttede, at man skulle opdele TV-programfladen i 2 pakker, så man kan vælge mellem “Pakke 1” (Must-Carry-programmer, de såkaldte “gratis”-tv-programmer, alle radioprogrammer samt mulighed for Internet-opkobling), og “Pakke 2″ ” (Must-Carry-programmer, de såkaldte “gratis”-tv-programmer, lav-betalings-tv-programmer, alle radioprogrammer samt mulighed for Internet-opkobling).

På generalforsamlingen i 2008 besluttede man efter indstilling fra bestyrelse, at Nyborg Almene Antennelaug åbnede kontor i Nyborg med en kontorassistent ansat i 30 timer og åbningstiden vil være 15 timer. Vores første kontor blev åbent i Nyborg.

Den 1. april 2009 lavede foreningen aftale med YouSee om levering af Radio og Tv-kanaler og medlemmer fik nu mulighed for at vælge mellem 3 pakker (Grund-, Mellem og Fuldpakken) og vores servicepartner på anlægget er Dansk Kabel TV A/S uforandret. Det samarbejde har løbende udviklet sig til en masse goder for foreningens medlemmer.

Den 1. januar 2017 blev det muligt for foreningens medlemmer at købe kun internet.

Generalforsamlingen den 8.2. 2017 vedtog en renovering og udbygning af anlægget i NAA. Udvidelsen gav mulighed for at modtage internet op til 1 Gigabit. I samme forbindelse betød det, at der ikke kan modtages radioprogrammer mere via NAA.

Foreningen ændret på generalforsamling 7.2.2018 navn til Nyborgnet med binavn Nyborg Almene Antennelaug af 18.1.1973.

En ekstraordinær generalforsamling 26.8.2020, besluttede at acceptere en fiberløsning /åbent net skulle etableres i samarbejde med Energi Fyn. Arbejdet vil blive startet i januar 2021 og vil vare cirka 2 år og forventes færdig omkring den 1.4.2023.

TV &
PAKKER

LÆS MERE HER

INTERNET

LÆS MERE HER

SELVBETJENING

GÅ TIL SELVBETJENING

DRIFTSTATUS

SE DEN AKTUELLE DRIFTSTATUS
Dronningensvej 16 st.
5800 Nyborg
Danmark

NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og få besked når der er nyt fra NYBORGNET.

ÅBNINGSTIDER

Mandag
10:00

13:00
Tirsdag

Lukket
Onsdag
10:00

13:00
Torsdag
11:00

17:30
Fredag
09:00

12:00
© Nyborgnet 2024 - Alle rettigheder forbeholdes.
crossmenuchevron-down
Kontoret holder sommerferie uge 29 og 30
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram