Selvbetjening

Generalforsamling 2020


4. januar 2020

NYBORGNET

Ordinær generalforsamling afholdes TORSDAG DEN 6.FEBRUAR 2020 KL. 19.00 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden John Sørensen, Hybenvænget 8, 5800 Nyborg, mail: john@nyborgnet.dk i hænde senest torsdag den 23. januar 2020 med angivelse af forslagsstillers navn og adresse.

NB! Gyldigt medlemsbevis (original PBS-kvittering, original girokvittering eller original huslejekvittering) SKAL forevises ved indgangen.

NYBORGNET – INFOKANALEN

Ordinær generalforsamling afholdes TORSDAG DEN 6.FEBRUAR 2020 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden John Sørensen, Hybenvænget 8, 5800 Nyborg, i hænde senest onsdag den 29. januar 2020 med angivelse af forslagsstillers navn og adresse.

Denne afholdes i forlængelse af Nyborgnets generalforsamling.

Med venlig hilsen
Nyborgnet