Selvbetjening

Afbrydelse af elforsyningen omkring Hjejlevej


29. oktober 2021

Arbejdet på ledningsnettet medfører, at VoresElnet afbryder elforsyningen mandag den 8. november i perioden 8.00 til ca. 10.00.

VoresElnet anbefaler, at man frakobler eller afbryder følsomme brugsgenstande – såsom video, DVD, IT m.v. på stikkontakten inden afbrydelsen og indtil strømmen igen er vendt tilbage. Husk også at sikre solvameanlæg og brændefyr.

Evt. henvendelse til VoresElnet kan ske på 63108100.