Selvbetjening

Afbrydelse af elforsyningen Østerøvej fredag den 21. januar 2022


14. januar 2022

Arbejdet på ledningsnettet medfører, at VoresElnet afbryder elforsyningen fredag den 21. januar i perioden fra kl.  8.00 til ca. kl. 11.00.

VoresElnet anbefaler, at man frakobler eller afbryder følsomme brugsgenstande – såsom video, DVD, IT m.v. på stikkontakten inden afbrydelsen og indtil strømmen igen er vendt tilbage. Husk også at sikre solvameanlæg og brændefyr.

Evt. henvendelse til VoresElnet kan ske på 63108100.